eBook PDF / e-Pub Tajemnice starego domu

Tajemnice starego domu (Rating: 3.41 - 5688 votes)

Reading books Tajemnice starego domu PDF Online Tajemnice starego domu with other formats. Download and Read Online books Tajemnice starego domu Online Harlan Berger, Ebooks search download books in easy way to download Tajemnice starego domu books for multiple devices. Ilona Gołębiewska full text books
Title:Tajemnice starego domu
Format Type:Ebook
Author:
Publisher:Muza
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:482
Category:Manga

Tajemnice starego domu by Ilona Gołębiewska

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Tajemnice starego domu Alicja wiedzie szcz liwe ycie w swoim starym domu w Pniewie Nagle na jaw wychodz tajemnice z przesz o ci jej rodziny Musi si z nimi zmierzy Jej spok j burzy odnaleziony przypadkiem dokument Podejmuje prywatne ledztwo Czy po latach odnajdzie kobiet kt ra mo e by jej siostr Porywa si tak e na rzecz z pozoru ca kowicie niemo liw Pragnie adoptowa Micha ka kt rego pokocha a ju przy pierwszym spotkaniu Czy w realiach polskiego prawa samotna kobieta kt ra zbli a si do czterdziestki ma jakiekolwiek szanse w s dzie Zdesperowana Alicja podejmuje bez wahania t walk Wspiera j przyjaci ka Dorota wpadaj ca ci gle w nowe tarapaty i ukochany Adam kt ry zupe nie si nie spodziewa e ycie kolejny raz z niego zakpi Pewnego dnia otrzymuje list z Berlina od nieznanego jej Jonasa Kleina Okazuje si e jest on wnukiem Elizabeth Bauer z kt r dziadek Alicji Jan Pniewski przebywa w obozie zag ady Alicja i Jonas chc razem rozwik a zagadk tajemniczych dokument w kt re Jan Pniewski t umaczy w obozie dla Elizabeth a po swoim cudownym ocaleniu ukry gdzie po r d polskich drzew na polskiej ziemi Przy okazji Alicja dowiaduje si o sekrecie Henryka Sokolskiego Czy oka e si e by zdrajc i przez niego omal nie zgin li Elizabeth i Jan Intryguj ca mocna i poruszaj ca powie o tym e czasami wystarczy jedna chwila by na kawa ki rozpad si wizerunek idealnej rodziny a jej mroczne tajemnice sprowadzi y problemy na kolejne pokolenia Autorka udowadnia e cz sto niemo liwe staje si mo liwe a jedna pozornie b aha decyzja mo e zawa y na yciu wielu os

  • Powrót do starego domu

    This book Download ePub PDF Libs - Powrót do starego domu - Alicja Pniewska ma lat Porzuci j m straci a lukratywn posad musia a opu ci wygodny apartament Uciekaj c przed demonami przesz o ci znajduje schronienie w rodzin...

    Read Online
  • Tajemnice starego domu

    This book Download ePub PDF Libs - Tajemnice starego domu - Alicja wiedzie szcz liwe ycie w swoim starym domu w Pniewie Nagle na jaw wychodz tajemnice z przesz o ci jej rodziny Musi si z nimi zmierzy Jej spok j burzy odn...

    Read Online
Tajemnice starego domu, Powrt do starego domu
Alicja Pniewska ma lat Porzuci j m straci a lukratywn posad musia a opu ci wygodny apartament Uciekaj c przed demonami przesz o ci znajduje schronienie w rodzinnym domu w malowniczej miejscowo ci Pniewo Zaskakuj ce zdarzenia niezwykli ludzie i tajemnica sprzed lat wystawi jej ycie na ci k pr b br br Pewnej upiornej nocy Alicja spotyka Dziada legend wydarze kt re przed kilkudziesi cioma laty wstrz sn y Pniewem Otrzymuje od niego pami tnik swojego dziadka Jana kt ry opisuje w nim piek o wojny Na dodatek Alicja odnajduje w starej szafie na strychu list kt ry odkryje przed ni tajemnic przesz o ci Na idealnym dot d wizerunku jej rodziny powstaje rysa Tragiczny los ma ego Micha ka zmieni podej cie Alicji wobec ycia a mi o upomni si o ni w najmniej spodziewanym momencie Czy prawda o przesz o ci rodziny pozwoli odnale jej szcz cie u boku wybranego m czyzny br br Prawdziwa wstrz saj ca i trzymaj ca w napi ciu do ostatnich stron ksi ka o sile ludzkich pragnie i marze Daje wiar i nadziej na to e nigdy nie jest za p no by budowa swoje ycie od nowa Przenosi do wiata dzieci cych wspomnie czyli miejsca kt re w sercu ka dego cz owieka ma szczeg lne znaczenie rodzinnego domu, Alicja wiedzie szcz liwe ycie w swoim starym domu w Pniewie Nagle na jaw wychodz tajemnice z przesz o ci jej rodziny Musi si z nimi zmierzy Jej spok j burzy odnaleziony przypadkiem dokument Podejmuje prywatne ledztwo Czy po latach odnajdzie kobiet kt ra mo e by jej siostr br Porywa si tak e na rzecz z pozoru ca kowicie niemo liw Pragnie adoptowa Micha ka kt rego pokocha a ju przy pierwszym spotkaniu Czy w realiach polskiego prawa samotna kobieta kt ra zbli a si do czterdziestki ma jakiekolwiek szanse w s dzie Zdesperowana Alicja podejmuje bez wahania t walk Wspiera j przyjaci ka Dorota wpadaj ca ci gle w nowe tarapaty i ukochany Adam kt ry zupe nie si nie spodziewa e ycie kolejny raz z niego zakpi br Pewnego dnia otrzymuje list z Berlina od nieznanego jej Jonasa Kleina Okazuje si e jest on wnukiem Elizabeth Bauer z kt r dziadek Alicji Jan Pniewski przebywa w obozie zag ady Alicja i Jonas chc razem rozwik a zagadk tajemniczych dokument w kt re Jan Pniewski t umaczy w obozie dla Elizabeth a po swoim cudownym ocaleniu ukry gdzie po r d polskich drzew na polskiej ziemi Przy okazji Alicja dowiaduje si o sekrecie Henryka Sokolskiego Czy oka e si e by zdrajc i przez niego omal nie zgin li Elizabeth i Jan br Intryguj ca mocna i poruszaj ca powie o tym e czasami wystarczy jedna chwila by na kawa ki rozpad si wizerunek idealnej rodziny a jej mroczne tajemnice sprowadzi y problemy na kolejne pokolenia Autorka udowadnia e cz sto niemo liwe staje si mo liwe a jedna pozornie b aha decyzja mo e zawa y na yciu wielu os b