Download Bengt Edhlund : Rdkna Med Excel books

Rdkna Med Excel Bengt Edhlund - (Rating: 2 - 0 votes)

Rdkna Med Excel

Rdkna Med Excel - Read Online or Download Rdkna Med Excel by Bengt Edhlund Book For Free. Available forma: PDF, TXT , ePub , PDB , RTF, Audio Books - Microsoft Excel ar varldens mest anvanda programvara for kalkylblad. Det utgor en del av Microsoft Office paketet som numera betraktas som industristandard. Boken ar avsedd for de som kan Windows grunder och kanner till Office-produkterna. Boken kan ocksa anvandas av nyborjare. Vissa delar av boken ar nyttiga for dem som ofta anvander Excel men inte kanner till alla anvandbara egenskaper. Detta gor det mojligt att utvecklas fran en genomsnittlig anvandare till en betydigt mera driven och avancerad. Boken omfattar pivotrapporter och pivotdiagram, makron, tabeller och diagram, formateringar och overforing av data och grafik till andra Office-produkter och andra programvaror. Denna svenska utgava baseras pa Excel i svensk sprakversion och galler Excel 95, 97, 2000, 2002(XP) eller 2003 och som kors pa Windows 95, 98, NT4, ME, 2000 eller XP."

4002002 epub books 4002000 epub books